Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh logistickej stratégie vybraného podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Juraj Tulík, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Tulík, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca sa zaoberá analýzou procesu logistiky a návrhu vhodnej logistickej stratégie vo vybranej spoločnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.