Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Vidiecky priestor ponúka širokú škálu využitia pre rekreáciu, turizmus a cestovný ruch. Na základe konkrétnej analýzy stavu štruktúry a kvality konkrétneho vidieckeho priestoru v regióne študent navrhne náučno-poznávaciu trasu so zameraním na prírodné a kultúrno-historické danosti regiónu. Parciálnym cieľom bude priestorovo vymedziť navrhnutú trasu a zakomponovať ju do existujúcej siete cestovného ruchu v danom území.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.