Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkov
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Summary: Vidiecky priestor ponúka širokú škálu využitia pre rekreáciu, turizmus a cestovný ruch. Na základe konkrétnej analýzy stavu štruktúry a kvality konkrétneho vidieckeho priestoru v regióne študent navrhne náučno-poznávaciu trasu so zameraním na prírodné a kultúrno-historické danosti regiónu. Parciálnym cieľom bude priestorovo vymedziť navrhnutú trasu a zakomponovať ju do existujúcej siete cestovného ruchu v danom území.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.