Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Právne podmienky podnikania obcí
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Abstrakt: Obec ako právnická osoba za podmienok ustanovených právnym predpisom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na výkon samosprávy ako aj na podnikateľskú činnosť. Bakalárska práca v súlade s príslušnou právnou úpravou je zameraná na zisťovanie podnikateľských aktivít vybraných obcí v konkrétnom mikroregióne.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.