Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Stav tématu:
schváleno (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra fyziky (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: V práci sa spracuje literárny prehľad o snímačoch používaných na meranie elektrických vlastností a o ich využití pre sypké materiály. Experimentálne sa určia závislosti elektrických vlastností vybraných sypkých materiálov od frekvencie a od teploty.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.