Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Stav témy:
schválené (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziky - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
V práci sa spracuje literárny prehľad o snímačoch používaných na meranie elektrických vlastností a o ich využití pre sypké materiály. Experimentálne sa určia závislosti elektrických vlastností vybraných sypkých materiálov od frekvencie a od teploty.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.