Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv postojov obyvateľstva k využívaniu OZE v prospech rozvoja obce
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z pohľadu obyvateľov dotknutej obce. Cieľom diplomovej práce bude zistenie, či sú obyvatelia obce naklonení k využívaniu obnoviteľných zdrojov v ich obci a aký druh obnoviteľnej energie preferujú. Analýzy sa budú vykonávať formou dotazníkového prieskumu. Informácie potrebné na vypracovanie diplomovej práce sú dostupné v štátnych inštitúciách, internetových portáloch, informačných centrách.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.