Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Dlhová kríza krajín Eurozóny a perspektívy financovania štátneho dlhu SR.
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.
Summary:
Bakalárska práca pojednáva o dlhovej kríze v krajinách Eurozóny a možnostiach jej riešenia. Analyzuje aj štátny dlh SR a možnosti jeho budúceho financovania v podmienkach ekonomického rastu a možnej recesie.

There are no limitations of the topic