Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Abstrakt: Anotácia Analýza a hodnotenie potenciálu alternatívnych obnoviteľných zdrojov (OZE), (malé vodné elektrárne, biomasa, veterná, geotermálna a slnečná energia)vo vybranom regióne. Hodnotenie potenciálu tvorby pracovných miest pri využívania OZE. Finančné podporné mechanizmy na rozvoj využívania OZE. Analýza barier rozvoja OZE na SLovensku a v konkrétnom regióne. Politiky EÚ a stratégie SR v oblasti využívania OZE. Návrh na odstránenie barier.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.