Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energie
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Summary: Anotácia Analýza a hodnotenie potenciálu alternatívnych obnoviteľných zdrojov (OZE), (malé vodné elektrárne, biomasa, veterná, geotermálna a slnečná energia)vo vybranom regióne. Hodnotenie potenciálu tvorby pracovných miest pri využívania OZE. Finančné podporné mechanizmy na rozvoj využívania OZE. Analýza barier rozvoja OZE na SLovensku a v konkrétnom regióne. Politiky EÚ a stratégie SR v oblasti využívania OZE. Návrh na odstránenie barier.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.