Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Štúdia modelového územia (región podľa výberu študenta) pre hodnotenie využitia alternatívnych zdrojov energie
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Abstrakt:
Anotácia Analýza a hodnotenie potenciálu alternatívnych obnoviteľných zdrojov (OZE), (malé vodné elektrárne, biomasa, veterná, geotermálna a slnečná energia)vo vybranom regióne. Hodnotenie potenciálu tvorby pracovných miest pri využívania OZE. Finančné podporné mechanizmy na rozvoj využívania OZE. Analýza barier rozvoja OZE na SLovensku a v konkrétnom regióne. Politiky EÚ a stratégie SR v oblasti využívania OZE. Návrh na odstránenie barier.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.