Přehled vypsaných témat - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Systémy efektívnej kultivácie mikrorias
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Existuje niekoľko prístupov pre kultiváciu mikrorias, ktoré sa od seba podstatne líšia, pokiaľ ide o konštrukciu zariadení, efektívnosť a hospodárnosť výroby. Pestovateľské systémy pre mikroriasy môžu byť rozdelené na vonkajšie a vnútorné. Práca bude zameraná na prehľad existujúcich kultivačných systémov pre efektívne pestovanie mikrorias a návrh možných spôsobov pestovania pre podmienky SR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.