Summary of topics offered - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Systémy efektívnej kultivácie mikrorias
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Existuje niekoľko prístupov pre kultiváciu mikrorias, ktoré sa od seba podstatne líšia, pokiaľ ide o konštrukciu zariadení, efektívnosť a hospodárnosť výroby. Pestovateľské systémy pre mikroriasy môžu byť rozdelené na vonkajšie a vnútorné. Práca bude zameraná na prehľad existujúcich kultivačných systémov pre efektívne pestovanie mikrorias a návrh možných spôsobov pestovania pre podmienky SR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.