Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie využívania podporných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Abstrakt: Politika súdržnosti je stratégia Európskej únie na pomoc a podporu „celkového harmonického rozvoja” členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozdielov v stupni rozvoja medzi regiónmi. Cieľom bakalárskej prace je zhodnotenie vybraných opatrení v rámci politiky súdržnosti prostredníctvom analýzy relevantných sociálnych a ekonomických indikátorov. Výsledkom práce bude zhodnotenie stavu vybraného územia po poskytnutí podpory v rámci politiky súdržnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.