Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kvality mäsa ťažkých výkrmových ošípaných
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca rieši základné chemické zloženie, obsah aminokyselín a mastných kyselín v jednotlivých výsekových častiach jatočného tela ošípaných nad 120 kg.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia