Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kvality mäsa ťažkých výkrmových ošípaných
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Abstrakt: Práca rieši základné chemické zloženie, obsah aminokyselín a mastných kyselín v jednotlivých výsekových častiach jatočného tela ošípaných nad 120 kg.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia