Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie kvality dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre cestné stavby
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Abstrakt: V rámci EU patrí ochrana životného prostredia spolu s jeho zložkami k významným atribútom environmentálnej politiky. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť kvalitu hodnotenia vplyvov cestných komunikácií spracovaných v rámci hlavnej dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie prostredníctvom hodnotenia kvality Správ o hodnotení s dôrazom na zapracovanie najnovších poznatkov (vplyvy na územia sústavy Natura 2000, Smernica o vodách, integrácia zmien biodiverzity).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.