Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Pozornosť súčasnej generácie mladých ľudí sa sústreďuje nielen na množstvo potravín, ale aj ich kvalitu. Príroda poskytuje množstvo cenných látok, ktoré majú preukazné regulačné metabolické učinky, antioxidačné vlastnosti, ktoré zostávali dlhodobo nepovšimnuté. Je preukazateľné, že ľudia viac spätí s prírodou netrpia civilizačnými ochoreniami, majú väčšiu rezistenciu voči bežným ochoreniam, a to aj vďaka dostatočnej konzumácii rastlinnej potravy. Navrhnutá téma bakalárskej práce je vhodná pre študenta, ktorý si uvedomuje potraviny nielen z hľadiska množstva, ale aj kvality. Téma bakalárske práce poskytuje priestor, ale aj experimentálne zázemie pre detekciu flavonoidov a antokyánov v rastlinách, ktoré sú bohate zastúpené v početných rastlinných druhoch. Tieto látky sa v rastlinách syntetizujú v závislosti od kvality prostredia. Preto bude práca sústredená na produkčné vlastnosti rôznych genetických zdrojov, konkrétnych druhov a kultivarov. Práca by mala zhromaždiť aktuálne informácie, ktoré by pomohli spopularizovať túto celospoločensky významnú tému.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia