Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv magnetického poľa na obsah vitamínu C a refraktometrickej sušiny klíčkoch a výhokoch vybraných druhov liečivých a aromatických rastlín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Abstrakt: Výhonky a klíčky môžu byť k dispozícii na okamžitú konzumáciu. Sú zásobou cenných minerálov, vitamínov a iných zdraviu prospešných zložiek. Procesom klíčenia vyrastú malé rastlinky, ktoré obsahujú aj dodatočné vitamíny, ktoré sa v samotných semienkach nevyskytujú. Patrí k nim aj vitamín C a mnoho ďalších významných látok. Cieľom práce je vypestovať jedlé klíčky, výhonky liečivých a koreninových rastlín za účelom skúmania vplyvu elektromagnetického žiarenia na vybrané obsahové parametre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZHI záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.