Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obsah vitamínu C a refraktometrickej sušiny v jedlých klíčkoch, výhokoch a listoch vybraných druhov zelenín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Abstrakt: Klíčky a výhonky rôznych jedlých rastlín sú zdrojom antioxidantov, ktoré alkalizujú ľudský organizmus. Tým napomáhajú posilňovať imunitný systém proti chorobám. Sú zdrojom vlákniny chlorofylu, vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, proteínov a iných cenných zložiek. Cieľom našej práce je zistiť rozdiel v obsahu vitamínu C a refraktometrickej sušiny v klíčkoch semien a vo výhonkoch a listoch rovnakých druhov rastlín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZHI záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.