Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zmeny v ekonomickej základni vybraného typu regiónu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Abstrakt: Ekonomická základňa regiónov SR prešla hlbokou transformáciou. Jej výsledkom je súčasná ekonomická štruktúra. Vývoj jednotlivých odvetví v regiónoch je determinovaný celkovým národohospodárskym vývojom, rozvojovou dynamikou jednotlivých odvetví, ako aj špecifickými rozvojovými podmienkami v jednotlivých regiónoch. Cieľom záverečnej práce bude analyzovať zmeny v ekonomickej štruktúre vybraného typu regiónu a identifikácia jeho konkurencieschopných odvetví.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.