Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výrobkové reťazce a sieťové vzťahy poľnohospodárskych podnikov v regióne Zlaté Moravce
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Abstrakt: Poľnohospodárske podniky sú s okolím prepojené rôznymi typmi väzieb, prostredníctvom ktorých vplývajú na formovanie ekonomickej štruktúry regiónu. Cieľom diplomovej práce bude na príklade regiónu Zlaté Moravce identifikovať tieto väzby, a analyzovať ich vplyv na rozvoj odvetvia poľnohospodárstva ako ak nadväzných odvetví v danom regióne


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.