Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Typológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónoch
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Abstrakt: Ekonomická základňa vidieckych obcí je úzko previazaná e ekonomickou štruktúrou centrálneho mesta, pričom závisí aj od ekonomickej úrovne celého regiónu. Cieľom diplomovej práce bude analyzovať ekonomickú štruktúru vidieckych obcí v rôznych typoch regiónov, v závislosti od sily väzby na centrálne mesto.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.