Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Typológia ekonomickej základne vidieckych obcí vo vidieckych a urbanizovaných regiónoch
State of topic:
approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Summary: Ekonomická základňa vidieckych obcí je úzko previazaná e ekonomickou štruktúrou centrálneho mesta, pričom závisí aj od ekonomickej úrovne celého regiónu. Cieľom diplomovej práce bude analyzovať ekonomickú štruktúru vidieckych obcí v rôznych typoch regiónov, v závislosti od sily väzby na centrálne mesto.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RVT Rural Development and Development of Rural Tourism

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.