Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie fenologickej aktivity javora horského (Acer pseudoplatanus L.) v Kysuckom Novom Meste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vyhodnotiť fenologickú aktivitu jedincov javora horského v Kysuckom Novom Meste vo vzťahu ku klimatickým charakteristikám v rokoch 2014-2016. Výstupom diplomovej práce je stanoviť teplotné sumy zodpovedné za nástup jednotlivých fenologických fáz monitorovaných jedincov javora horského a trvanie vegetačného obdobia sledovaných jedincov. Okrem toho sa vytvoria termopluviogramy, ktoré zhodnotia klimatické odchýlky od dlhodobého normálu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.