Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Abstrakt: Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality

K tématu nejsou zadaná žádná omezení