Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality

K tématu nejsou zadaná žádná omezení