Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Literárna štúdia: Archív PS SR š.p. Zmeny rozsahu inseminácie podľa plemien Zmeny štruktúry inseminačných služieb v SR (ČSR) Význam inseminácie v šľachtení zvierat


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby
B-SCH špeciálne chovateľstvo
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.