Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Práca rieši problematiku obnovy starých výsadieb ovocných drevín vychádzajúce z hodnotenia stavu ovocných drevín, ďalej spôsoby ošetrenia starých ovocných drevín zamerané na zlepšenie ich kondície a obnovu produkčnej schopnosti, ako aj rozmnožovanie a výsadbu nových ovocných stromov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia