Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Obnova starých výsadieb ovocných drevín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: --
Navrhol: Richard Brišák
Abstrakt: Práca rieši problematiku obnovy starých výsadieb ovocných drevín vychádzajúce z hodnotenia stavu ovocných drevín, ďalej spôsoby ošetrenia starých ovocných drevín zamerané na zlepšenie ich kondície a obnovu produkčnej schopnosti, ako aj rozmnožovanie a výsadbu nových ovocných stromov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia