Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technológia pestovania pšenice tvrdej (Triticum durum)
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Abstrakt: Technológia pestovania pšenice tvrdej (Triticum durum)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia