Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie produkcie kukurice siatej vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Marek Rašovský, PhD.
Abstrakt:
Zhodnotenie produkcie kukurice siatej vo vybranom podniku

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia