Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Perspektíva pestovania repy cukrovej v kontexte legislatívnych opatrení Európskej únie
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Ing. Marek Rašovský, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Rašovský, PhD.
Abstrakt:
Perspektíva pestovania repy cukrovej v kontexte legislatívnych opatrení Európskej únie

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia