Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Produkčno-dotačná a environmentálna bilancia pôdy poľnohospodárskeho podniku
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza produkčno-dotačnej a environmentálnej bilancie pôdy vybraného poľnohospodárskeho podniku. Študent sa v práci zamerá na zhodnotenie priemernej hodnoty produkčného potenciálu pôdy, prepočet produkcie na obilné jednotky, priemernú produkciu obilnej jednotky na jednotku pôdy, priemernú hodnotu priamych platieb na jednotku pôdy a vyhodnotí environmentálny potenciál pôdy. Vyššie udenú databázu doplní informáciami o celkových priamych platbách na pôdu v SR, o priemernej BH/BPEJ na Slovensku a o priamych platbách na jednotku BH/BPEJ.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.