Prehľad vypísaných tém - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvalita pracovného prostredia vo vzťahu k platnej legislatíve
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Štefan Boďo, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Štefan Boďo, PhD.
Abstrakt: Táto bakalárska práca sa venuje meraniu kvality pracovného prostredia. Hlavným cieľom práce: meranie hluku, prachu a teploty na pracovisku. Kľúčové slová: kvalita pracovného prostredia, legislatíva, prašnosť, hlučnosť, teplota.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.