Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt:
...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia