Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt:
...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia