Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Význam baktérií rodu Pseudomonas ako potenciálnych antagonistov s bioregulačnými účinkami
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Maková, PhD.
Abstrakt: Baktérie rodu Pseudomonas patria ku skupine baktérií podporujúcich rast rastlín. Práca sa bude zaoberať charakteristikou a významom skupiny baktérií patriacich ku tzv. fluorescenčným pseudomonádam, ktoré sa vyznačujú schopnosťou ovplyvňovať rast rastlín nepriamo prostredníctvom inhibície organizmov k fytopatogénnymi účinkami. Práca bude kompilačného charakteru


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.