Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
V súčasnej dobe existujú v ľudskej výžive vážne disproporcie v dôsledku zmeny životného štýlu a životnej úrovne obyvateľstva. Prevláda spotreba energeticky bohatých potravín pri súčasnom znížení podielu konzumácie bielkovín rastlinného pôvodu. So zmenou štruktúry ľudskej stravy sa u nás výrazne znížila aj spotreba strukovín, hoci v nedávnej minulosti boli oceňovanými plodinami. Príčina ich súčasného nedostatočného využívania pri príprave pokrmov spočíva pravdepodobne v časovej náročnosti a stereotypnosti kulinárskej úpravy, vo všeobecnosti málo diskutovaná a prezentovaná nutričná kvalita strukovín, a tiež nežiadúca flatulencia spojená s ich konzumáciou. V slovenských domácnostiach sa strukoviny uplatňujú predovšetkým ako súčasť polievok, kaší a prívarkov, Väčšie možnosti kuchynskej úpravy poskytujú zelený hrášok a fazuľové struky, ktoré sú ľahko stráviteľné, jemné a pôsobia dieteticky priaznivo. Vstup rôznych producentov potravinových polotovarov na trh, a tým aj rozšírením sortimentu mrazených a konzervovaných produktov, sa konzumácia niektorých strukovín môže zvýšiť. Cieľom diplomovej práce bude formou dotazníka zistiť preferencie a frekvenciu konumácie strukovín v širšom súbore respondentov. V súlade so zásadami racionálnej výživy je žiadúce zmeniť nesprávne stravovacie návyky smerom k zdravému životnému štýlu. Strava bohatšia na strukoviny je nielen spestrením jedálneho lístka, ale do istej miery aj atraktívnym riešením zdravšieho stravovania vzhľadom na ich nutričný profil a obsah chemoprotektívnych látok pozitívne pôsobiacich na odolnosť organizmu proti ochoreniam. Práca je určená študentom FAPZ, odbor VLU.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení