Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Timoracká, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Mária Timoracká, PhD.
Abstrakt:
V súčasnej dobe existujú v ľudskej výžive vážne disproporcie v dôsledku zmeny životného štýlu a životnej úrovne obyvateľstva. Prevláda spotreba energeticky bohatých potravín pri súčasnom znížení podielu konzumácie bielkovín rastlinného pôvodu. So zmenou štruktúry ľudskej stravy sa u nás výrazne znížila aj spotreba strukovín, hoci v nedávnej minulosti boli oceňovanými plodinami. Vstupom rôznych producentov potravinových polotovarov na trh, a tým aj rozšírením sortimentu mrazených a konzervovaných produktov, sa konzumácia niektorých strukovín môže zvýšiť. Cieľom diplomovej práce bude formou dotazníka zistiť preferencie a frekvenciu konzumácie strukovín u školákov ZŠ. V súlade so zásadami racionálnej výživy je žiadúce zmeniť nesprávne stravovacie návyky smerom k zdravému životnému štýlu. Strava bohatšia na strukoviny je nielen spestrením jedálneho lístka, ale do istej miery aj atraktívnym riešením zdravšieho stravovania vzhľadom na ich nutričný profil a obsah chemoprotektívnych látok pozitívne pôsobiacich na odolnosť organizmu proti ochoreniam. Práca je určená študentom FAPZ, odbor VLU.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení