Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Ťažké kovy patria do skupiny kontaminantov, ktoré sa sledujú v rôznych zložkách životného prostredia. Štartovacím miestom vstupu ťažkých kovov do rastlín je pôda a zvýšený obsah v pôde predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie poľnohospodárskej produkcie. Povojník batátový je plodinou s ľahkou adaptabilitou k širokej škále agroekologických podmienok (vysoké teploty, sucho, nízka pôdna úrodnosť). Jeho hlavnou zložkou sú sacharidy, ktoré predstavujú 80 až 90 % sušiny Korene povojníka batátového sú bohaté na minerálne látky a naopak majú nízke obsahy bielkovín. Okrem toho obsahujú rôzne látky s bioaktívnymi účinkami – vitamíny, karotenoidy, polyfenoly. Významnou skupinou sú fenolové kyseliny, ich deriváty a antokyaníny.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VLU výživa ľudí

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.