Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Ťažké kovy patria do skupiny kontaminantov, ktoré sa sledujú v rôznych zložkách životného prostredia. Štartovacím miestom vstupu ťažkých kovov do rastlín je pôda a zvýšený obsah v pôde predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie poľnohospodárskej produkcie. Povojník batátový je plodinou s ľahkou adaptabilitou k širokej škále agroekologických podmienok (vysoké teploty, sucho, nízka pôdna úrodnosť). Jeho hlavnou zložkou sú sacharidy, ktoré predstavujú 80 až 90 % sušiny Korene povojníka batátového sú bohaté na minerálne látky a naopak majú nízke obsahy bielkovín. Okrem toho obsahujú rôzne látky s bioaktívnymi účinkami – vitamíny, karotenoidy, polyfenoly. Významnou skupinou sú fenolové kyseliny, ich deriváty a antokyaníny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VLU Human Nutrition

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.