Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Ťažké kovy patria do skupiny kontaminantov, ktoré sa sledujú v rôznych zložkách životného prostredia. Štartovacím miestom vstupu ťažkých kovov do rastlín je pôda a zvýšený obsah v pôde predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie poľnohospodárskej produkcie. Povojník batátový je plodinou s ľahkou adaptabilitou k širokej škále agroekologických podmienok (vysoké teploty, sucho, nízka pôdna úrodnosť). Jeho hlavnou zložkou sú sacharidy, ktoré predstavujú 80 až 90 % sušiny Korene povojníka batátového sú bohaté na minerálne látky a naopak majú nízke obsahy bielkovín. Okrem toho obsahujú rôzne látky s bioaktívnymi účinkami – vitamíny, karotenoidy, polyfenoly. Významnou skupinou sú fenolové kyseliny, ich deriváty a antokyaníny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.