Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Summary:
Kontaminácia rastlín cudzorodými látkami je jedným z hlavných činiteľov, ktoré sa podieľajú na zdravotnom stave obyvateľstva. Zvýšené obsahy ťažkých kovov v pôde tvoria významné riziko pre ich input do rastlinných produktov, čo indikuje aj zvýšené obsahy ťažkých kovov v rastlinných komoditách. Obsah ťažkých kovov v rastlinách závisí od mnohých faktorov – nie len vonkajších (koncentrácia a migrácia v pôde, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy), ale aj od schopnosti rastliny ťažké kovy kumulovať (druh plodiny, odrodové vlastnosti).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-FSC Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.