Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
State of topic:
approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Summary:
Zvýšený obsah ťažkých kovov v pôde predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie poľnohospodárskej produkcie. Pre producentov aj konzumentov zemiakov je preto okrem výnosu hľúz dôležitá aj ich kvalita, zahŕňajúca zdravotnú nezávadnosť. Zemiaky, ktoré sú významnou poľnohospodárskou plodinou s vysokým úrodovým potenciálom užitočnej biomasy, kumulujú viac ťažkých kovov ako hrach a obilniny (zrno < slama), a menej ako cukrová repa, lucerna resp. kukurica. Zemiaky sú zaraďované medzi najdôležitejšie potraviny a krmoviny. Hodnota hľúz je daná predovšetkým ich chemickým zložením, ktoré z nich vytvára potravinu a surovinu. Najpodstatnejšou časťou sušiny zemiakovej hľuzy je škrob, významné sú bielkoviny a ďalšie N-látky. Zemiaky sú významným zdrojom bioaktívnych látok - vitamínov (najmä vitamín C, B1, B2, niacín a provitamín A), minerálnych látok, enzýmy, farbív, organických kyselín, aromatických látok a fenolov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VLU Human Nutrition

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.