Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Zvýšený obsah ťažkých kovov v pôde predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie poľnohospodárskej produkcie. Pre producentov aj konzumentov zemiakov je preto okrem výnosu hľúz dôležitá aj ich kvalita, zahŕňajúca zdravotnú nezávadnosť. Zemiaky, ktoré sú významnou poľnohospodárskou plodinou s vysokým úrodovým potenciálom užitočnej biomasy, kumulujú viac ťažkých kovov ako hrach a obilniny (zrno < slama), a menej ako cukrová repa, lucerna resp. kukurica. Zemiaky sú zaraďované medzi najdôležitejšie potraviny a krmoviny. Hodnota hľúz je daná predovšetkým ich chemickým zložením, ktoré z nich vytvára potravinu a surovinu. Najpodstatnejšou časťou sušiny zemiakovej hľuzy je škrob, významné sú bielkoviny a ďalšie N-látky. Zemiaky sú významným zdrojom bioaktívnych látok - vitamínov (najmä vitamín C, B1, B2, niacín a provitamín A), minerálnych látok, enzýmy, farbív, organických kyselín, aromatických látok a fenolov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.