Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt:
Med je produkt včely medonosnej získaný z nektáru kvetov, medovice a zo sladkých štiav rozličných rastlinných orgánov. Med je primárne zložený z cukrov a vody, avšak obsahuje viac ako 200 ďalších zložiek vrátane minerálov, ktoré sa nachádzajú v mede v rozličných pomeroch. Minerálne látky obsiahnuté v mede môžeme rozdeliť do troch základných skupín: Makro- prvky (Na, K, Ca, Mg, P...), mikro- prvky (Ca, Pb, Zn, Mn, Cd...) a ťažké kovy. Distribúcia týchto prvkov v mede je používaná ako ukazovateľ kvality. Cieľom práce je kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.