Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: Med je produkt včely medonosnej získaný z nektáru kvetov, medovice a zo sladkých štiav rozličných rastlinných orgánov. Med je primárne zložený z cukrov a vody, avšak obsahuje viac ako 200 ďalších zložiek vrátane minerálov, ktoré sa nachádzajú v mede v rozličných pomeroch. Minerálne látky obsiahnuté v mede môžeme rozdeliť do troch základných skupín: Makro- prvky (Na, K, Ca, Mg, P...), mikro- prvky (Ca, Pb, Zn, Mn, Cd...) a ťažké kovy. Distribúcia týchto prvkov v mede je používaná ako ukazovateľ kvality. Cieľom práce je kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov. Cieľom práce je kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.