Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Čaj je po vode druhým najkonzumovanejším nápojom na svete. Na rozdiel od čaju čierneho alebo zeleného, bylinné čaje nemajú pôvod v čajovníku, preto sa nejedná o pravý čaj. Byliny dokážu liečiť takmer všetky zdravotné komplikácie. Používajú sa vo forme nálevov, odvarov, tinktúr, mastí, čajov atď. Práve liečba pomocou bylinných čajov patrí už po stáročia medzi najrozšírenejšie spôsoby pozitívneho ovplyvňovania zdravotného stavu. Cieľom práce je monitoring biologicky aktívnych látok obsiahnutých v bylinných čajoch.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.