Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt:
Čaj je po vode druhým najkonzumovanejším nápojom na svete. Na rozdiel od čaju čierneho alebo zeleného, bylinné čaje nemajú pôvod v čajovníku, preto sa nejedná o pravý čaj. Výskyt a koncentrácia vybraných mikro- a makro prvkov v životnom prostredí má dopad na celý potravinový reťazec, na ktorého konci je človek, ktorého zdravie je vplyvom mikro a makro- prvkom ovplyvňované, v niektorých prípadoch dokonca ohrozené. Niektoré prvky sú pre organizmus nepostrádateľné, majú dôležité biologické funkcie a sú bežnou súčasťou tkanív. Na druhej strane prekročenie ich doporučeného denného príjmu pôsobí toxicky. Rizikové prvky majú dlhý polčas rozpadu, nie sú biologicky odbúrateľné a môžu za akumulovať v rôznych orgánoch tela a viesť k nežiadúcim účinkom v súvislosti s ľudským zdravím. Cieľom práce je kontrola minerálneho zloženia bylinných čajov a hodnotenie rizika konzumácie bylinných čajov pre konzumenta.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.