Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: Čaj je po vode druhým najkonzumovanejším nápojom na svete. Na rozdiel od čaju čierneho alebo zeleného, bylinné čaje nemajú pôvod v čajovníku, preto sa nejedná o pravý čaj. Výskyt a koncentrácia vybraných mikro- a makro prvkov v životnom prostredí má dopad na celý potravinový reťazec, na ktorého konci je človek, ktorého zdravie je vplyvom mikro a makro- prvkom ovplyvňované, v niektorých prípadoch dokonca ohrozené. Niektoré prvky sú pre organizmus nepostrádateľné, majú dôležité biologické funkcie a sú bežnou súčasťou tkanív. Na druhej strane prekročenie ich doporučeného denného príjmu pôsobí toxicky. Rizikové prvky majú dlhý polčas rozpadu, nie sú biologicky odbúrateľné a môžu za akumulovať v rôznych orgánoch tela a viesť k nežiadúcim účinkom v súvislosti s ľudským zdravím. Cieľom práce je kontrola minerálneho zloženia bylinných čajov a hodnotenie rizika konzumácie bylinných čajov pre konzumenta.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.