Summary of topics offered - Department of Chemistry (FBFS)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
State of topic:
approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Summary:
Overovanie pravosti alkoholických nápojov má naliehavý význam v súčasnom kontexte rastúcej globalizácie trhu. Kontrola alkoholických nápojov je nevyhnutná z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Druh, geografický pôvod, rok výroby a hodnotenie kvalitatívnych znakov sú najdôležitejšími atribútmi používanými na charakterizáciu a stanovovanie ceny alkoholických nápojov. Analýzou prchavých látok obsiahnutých v destilátoch je možné zabezpečiť zdravotnú nezávadnosť a vysledovateľnosť. Cieľom práce je analýza prchavých látok v pravých ovocných destilátoch.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-FSC Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.