Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Martin Richter, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ekonomiky (FEM)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Martin Richter, PhD.
Abstrakt: The aim of the theses is to find out how and in which way influences the foreign agrarian market the domestic one.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení